Privacy Policy

Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.


1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Puikman B.V.
Website: http://www.jackz.nl
Inschrijfnummer KvK: 78463033
BTW-nummer: NL861409978B01


2. E-mailadres

a. Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van je gegevens. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van je e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming heeft verleend.


3. Postadres

Wij gebruiken je postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op onderstaand adres.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  a. de uitvoering van een met je gesloten overeenkomst;
  b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij je belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

 2. Jou toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


6. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die je zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;

 a. voor de uitvoering van een met je gesloten overeenkomst;
 b. voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
 c. voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij je belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.

Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij je toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Voor meer informatie kun je het 'privacy-beleid' raadplegen van:
Seoshop.com: http://www.getseoshop.com/privacy-policy/


 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 a. Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

 8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria

a. Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.


9. Toegang tot jouw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve je contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

 Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: info@jackz.nl
b. Op het volgende telefoonnummer:  085 0640461
c. Op het volgende adres:Heemstederweg 14 A 1, 1902 RP in Castricum

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.